Sunday, February 28, 2010

Telyes Napfogyatkozás 2010. Július 11-én

Napfogyatkozási eligazítás :

Mint a második napfogyatkozás a 2010-es évben, Július 11-én telyes napfogyatkozás történik meg. Egyben ez lesz az egyetlen látható telyes napfogyatkozás az idén. E telyes napfogyatkozás maximum 5 percet és 20 másodpercig lesz látható, pontosan e pontban (koordináták: 19.7D és 121.9NY) mely a lejebbi térképen meg van jelölve. A teljesség kezdetének időpontja 18:15:15 GMT (UT) és végetér 20:51:42 GMT (UT) ahogy az árnyék elhagyja a Földet.
eclipse, total, solar, July, 2010
A Telyes Napfogyatkozás útvonala :

A napfogytkozás útvonala, melynek maximális szálessége kb. 259 km, a bolygó deli féltekéje fölé esik , jobbára átkelve a Csendes Óceánon keresztül. Valójában a Hold árnyképe fog átjárni a déli Csendes Óceán felett, amíg a Kuk Szigetek (különösen a Mangaia, A legöregebb Csendes Óceán szigete) és a híres Húsvéti Szigetek (Isla de Pascua Spanyolul) lesznek az egyetlen földterületek a Déli Csendes Óceánban , melyeket eltalál a napfohytkozás. Ezután a hold telyes napfogyatkozásbeli árnyéka Dél Csile és Argentína fele írányul, s telyessége e ponttól tovább végetér.

eclipse, total, solar, July, 2010
A Részleges Napfogyatkozás útvonla :

Egyúttal a telyességgel, mely csak kisebb lakott területre korlátozott , a részleges napfogyatkozás , melynek a Hold árnyéka az oka , látható lesz szélesebb felületen, bevéve a Dél Csendes Óceánt és Dél Amerikát. Az államok melyekben látható lesz a részleges napfogyatkozás a következők: Argentina, Csile, Peru és Bolivia. Ha estletle hajón találja magát e pillanatban akkor valószínű, hogy legalább a részleges napfogyatkozást látni fogja.

Professional Hungarian Translation Powered by iHero Translations 

Полное солнечное затмение 11 июля 2010 года

Справка по затмению:

Вторым солнечным затмением в 2010м году будет полное солнечное затмение 11 июля 2010 года. Притом это будет единственное наблюдаемое солнечное затмение в текущем году. Фаза полного затмения максимально будет длиться 5 минут 20 секунд в точке (Координаты: 19.7S, 121.9W), которая отмечена на карте снизу. Фаза полного затмения начнется в 18:15:15 GMT (UT) и закончится в 20:51:42 GMT (UT), т.к. тень уйдет с поверхности Земли.
eclipse, total, solar, July, 2010

Путь полного солнечного затмения:

Путь солнечного затмения, максимальная ширина которого будет около 259 км, проходит в южном полушарии, в основном по Тихому океану. Фактически лунная тень пройдет через южную часть Тихого океана, тогда как Острова Кука (в особенности Мангаиа, старейший остров в Тихом Океане) и знаменитый Остров Пасхи (по-испански Isla de Pascua) будут единственными местами на суше, которые встретятся на пути затмения в южной части Тихого Океана. Затем лунная тень от полного солнечного затмения направится через южную часть Чили и Аргентины, где затмение и закончится.
eclipse, total, solar, July, 2010


Путь частичного солнечного затмения:

В дополнение к полному затмению, которое будет видимо лишь в малонаселенных местах, частичное солнечное затмение, возникающее из-за лунной полутени, можно будет наблюдать на более широкой площади, которая включает южную часть Тихого океана и Южную Америку. Частичное солнечное затмение можно будет видеть в Аргентине, Чили, Перу и Боливии. Если Вы будете на судне в южной части Тихого океана, Вы с большой вероятностью сможете наблюдать частичное солнечное затмение.

Professional Russian Translation Powered by iHero Translations 

Total solförmörkelse 11 juli 2010

Kort om förmörkelser:

Som en andra solförmörkelse år 2010 kommer det att bli en total solförmörkelse den 11 juli 2010. Denna kommer också vara den enda totala solförmörkelsern synlig i år. Denna totala solförmörkelse kommer vara som högst 5 minuter och 20 sekunder, precis på (koordinater: 19.7S & 121.9W), vilket är markerat på kartan. Förmörkelsen kommer att starta 18:14:15 GMT (UT) och varar till och med 20:51:42 GMT (UT) då dess skugga lämnar jorden.
eclipse, total, solar, July, 2010
En total solförmörkelses gångväg:

Förmörkelsens resa, vilkets störtsa bredd borde vara runt 259 km, sträcker sig till största delen över den södra delen av jordklotet, då mest över Stilla Havet. Ett faktum är att den mörkaste delen av månens skugga kommer kasta sig över södra delen av Stilla Havet medans Cook Island (speciellt Mangaia, den äldsta ön i Stilla Havet) och den kända Påskön (Isla de Pascua på spanska) kommer vara de enda landmassorna i Stilla Havet att drabba samman med den. Där efter kommer månens skugga av den totala solförmörkelsen ta sin väg över södra Chile och Argentina där förmörkelsen sedan tar sitt slut.
eclipse, total, solar, July, 2010

En partiell solförmörkelses gångväg:

Som ett tillägg till denna totala förmörkelse, vilket är begränsat för endast ett litet populerat område, kommer en partiell solförmörkelse som åstakoms av månens ljusare skugga vara synlig för ett mer brett område, vilket inkluderar Söderhavet och Syd Amerika. De länder där en förmörkelsen skulle vara en partiell förmörkelse inkluderar Argentina,

Professional Swedish Translation Powered by iHero Translations 

Пълно Слънчево затъмнение на 11-ти Юли 2010

Информация за затъмнението:

Като второ Слънчево затъмнение за 2010 година, ще има пълно Слънчево затъмнение на 11-ти Юли 2010. То ще бъде и единственото видимо пълно Слънчево затъмнение за тази година. Това затъмнение ще продължи максимално 5 минути и 20 секунди точно в точката (Координати: 19.7S & 121.9W), която е отбелязана на картата по-долу. Пълното затъмнение ще започне в 18:15:15 GMT (UT) и ще завърши в 20:51:42 GMT (UT), когато сянката напуска Земята.
eclipse, total, solar, July, 2010

Маршрут на пълното Слънчево затъмнение:

Маршрутът на затъмнението, чиято максимална ширина ще бъде около 259км, попада над Южното полукълбо на планетата, най-вече преминаващ през Тихия Океан. Всъщност, пълната Лунна сянка ще засенчи южната част на Тихия Океан, докато Островите Кук (особено о.Мангая, най-старият остров в Тихия Океан) и прочутият Великденски Остров (на Испански- Isla de Pascua ) ще бъдат единствената суша в Тихия Океан. Тогава Лунната сянка на пълното Слънчево затъмнение ще премине през южните части на Чили и Аржентина, откъдето настъпва краят на пълната фаза на затъмнението.
eclipse, total, solar, July, 2010
Маршрут на Частичното Слънчево затъмнение:

В допълнение към пълната фаза, която е ограничена само до малка населена територия, Частично Слънчево затъмнение, причинено от Лунната полусянка, ще бъде видимо за по-широк регион, който включва южната част на Тихия Океан и Южна Америка. Страните, където затъмнението ще бъде видимо като Частично Слънчево затъмнение, включват Аржентина, Чили, Перу и Боливия. Ако се намирате на кораб в южната част на Тихия Океан, поне вероятно ще видите Частичното Слънчево затъмнение.

Professional Bulgarian Translation Powered by iHero Translations 

Éclipse solaire totale du 11 Juillet 2010

Information générale:

Un éclipse solaire aura lieu le 11 Juillet 2010, elle sera la deuxième et seule éclipse solaire totale de cette année. Dans cette éclipse la totalité aura un durée de 5 minutes e 20 secondes maximum et sera visible exactement au point signalé sur la carte ci-dessous (coordonnées: 19.7S & 121.9W) . La totalité commencera à 18:15:15 GMT (UT) et finira à 20:51:42 GMT (UT), quand l' ombre abandonnera la terre.
eclipse, total, solar, July, 2010
Trajectoire de l' éclipse solaire totale:

La trajectoire de l' éclipse, dont la largeur de bande sera d' à peu près 259 Km., se déplacera sur l' hémisphère Sud de la planète et croisera en particulier l' Océan Pacifique. En effet, l' ombre de la lune sera projetée sur l' Océan Pacifique, et les îles Cook (en particulier Mangaia, qui est l' île la plus vieille de l' Océan Pacifique) avec la célèbre île de Pâques seront les seules portions de terre à être touchées par l' éclipse. Ensuite, l' ombre de la lune produisant l' éclipse solaire totale se dirigera vers le sud du Chili et de l' Argentine, où la totalité s' épuisera.
eclipse, total, solar, July, 2010

Trajectoire de l' éclipse partielle:

En plus de la totalité, qui sera restreinte à un territoire faiblement peuplé, une éclipse solaire partielle produite par la pénombre de la lune sera visible dans une région plus vaste qui comprend le sud de l' Océan Pacifique et l´Amérique du Sud. L’ éclipse solaire partielle sera visible dans l' Argentine, le Chili, le Pérou et la Bolivie. Si vous vous trouvez dans un vaisseau dans le sud de l' Océan Pacifique, c' est très probable que vous puissiez voir au moins l'éclipse solaire partielle.

Professional French Translation Powered by iHero Translations 

Eclissi Solare Totale dell’11 Luglio 2010

La seconda eclissi solare dell’anno si presenterà l'11 luglio 2010 e sarà un’eclissi solare totale. Rappresenterà anche l’unica eclissi solare totale visibile quest'anno. La totalità avrà una durata di un massimo di 5 minuti e 20 secondi esattamente al punto indicato nella mappa sottostante (coordinate: 19,7 S e 121,9 W). La totalità inizierà alle 18:15:15 GMT (UT) e terminerà alle 20:51:42 GMT (UT), nel momento in cui l’ombra lascerà la Terra.
eclipse, total, solar, July, 2010
Traiettoria dell’Eclissi Solare Totale:

La traiettoria dell’eclissi, la cui larghezza massima sarà di circa 259 km, cadrà sull’emisfero meridionale del pianeta, attraversando soprattutto l’Oceano Pacifico. Il cono d’ombra della Luna si proietterà sull’Oceano Pacifico del Sud mentre le isole Cook (in particolare Mangaia, l'isola più antica del Pacifico) e la famosa isola di Pasqua (in spagnolo, Isla de Pascua) saranno le uniche terre emerse dell’Oceano Pacifico del Sud a essere incontrate dall’eclissi. Dopodiché l'ombra della Luna prenderà la rotta verso Cile e Argentina meridionali, e la totalità terminerà da lì in poi.
eclipse, total, solar, July, 2010
Traiettoria dell’Eclissi Solare Parziale:


Oltre alla totalità, limitata soltanto a un piccolo territorio abitato, l’eclissi solare parziale, causata dalla zona di penombra della Luna, sarà visibile in un’area più ampia che include Pacifico del Sud e Sud America. Le nazioni in cui l’eclissi sarà visibile in forma parziale comprendono Argentina, Cile, Perù e Bolivia. Se vi troverete in una nave nel Pacifico del Sud probabilmente riuscirete a vedere almeno l’eclissi solare parziale.

Professional Italian Translation Powered by iHero Translations 

Friday, February 26, 2010

Eclipse Total do Sol em 11 de julho de 2010

Informativo sobre o Eclipse:

O segundo eclipse solar do ano de 2010 deverá ocorrer no dia 11 de julho de 2010. Este também será o único eclipse total do sol neste ano. A totalidade do eclipse vai durar no máximo 5 minutos e 20 segundos, precisamente no ponto (Coordenadas: 19,7 Sul e 121,9 Oeste) que está marcado no mapa abaixo. A totalidade se iniciará às 18:15:15 GMT (UT) e durará até às 20:51:42 GMT (UT), quando a sombra deixará a Terra.
eclipse, total, solar, July, 2010


Caminho do Eclipse Total do Sol:

O caminho do eclipse, cujo comprimento máximo será de cerca de 259 km, cairá sobre o hemisfério sul do planeta, em sua maior parte atravessando o Oceano Pacífico. Na verdade, a sombra umbral da Lua será projetada no Oceano Pacífico Sul e Ilhas Cook (especificamente Mangaia, a mais velha ilha do pacífico) e a famosa Ilha de Páscoa (“Isla de Pascua”, em Espanhol) serão as únicas faixas de terra pelo caminho no Oceano Pacífico Sul. Então, a sombra da Lua causada pelo eclipse total vai se encaminhar pelo sul do Chile e Argentina, chegando a totalidade ao seu fim dali em diante.
eclipse, total, solar, July, 2010
Caminho do Eclipse Parcial do Sol:

Adicionalmente à totalidade, que será restrita somente a um pequeno território habitado, um eclipse solar parcial causado pela sombra penumbrosa da Lua será visível em uma região mais ampla que inclui o Pacífico Sul e América do Sul. Os países onde o eclipse será visível parcialmente incluem Argentina, Chile, Peru e Bolívia. Se você estiver em uma embarcação no Pacífico Sul é bem provável que você veja o eclipse solar parcial.

Total Solar Eclipses and How to Observe Them (Astronomers' Observing Guides)Stuhrling Original Men's 137A.33152 Lifestyle 'Solar Eclipse II' Automatic Big Date WatchCelestron 21061 AstroMaster 70 AZ Refractor TelescopeCelestron 127EQ PowerSeeker Telescope

Professional Portuguese Translation Powered by iHero Translations 

Totale Sonnenfinsternis am 11. Juli 2010

Alle Daten auf einen Blick:

Am 11. Juli diesen Jahres steht nun schon die zweite totale Sonnenfinsternis 2010 ins Haus. Zugleich handelt es sich um die einzige vollkommene Sonnenfinsternis in diesem Jahr. Die Dauer der Totalität wird maximal fünf Minuten und 20 Sekunden betragen, und das exakt an dem markierten Punkt auf der unten befindlichen Karte (Koordinaten: 19° 7' S und 121° 9' W). Beginnen wird sie um 18:15:15 Uhr (GMT) und um 20:51:42 Uhr (GMT) enden, wenn der Schatten die Erde schließlich wieder freigibt.

eclipse, total, solar, July, 2010


Route der totalen Sonnenfinsternis:

Die Route der Sonnenfinsternis, deren maximale Breite gute 259 km betragen wird, fällt auf die südliche Hemisphäre des Planeten, hauptsächlich den Pazifischen Ozean überquerend. Genau genommen wird der Kernschatten des Mondes sich auf den Pazifischen Ozean verteilen, während die Cook-Inseln (insbesondere Mangaia, die älteste Insel im gesamten Pazifikraum) und die berühmten Osterinseln (Isla de Pascua im Spanischen) die einzigen betroffenen Landmassen im Südpazifischen Ozean sein werden. Danach nimmt der Mondschatten der totalen Sonnenfinsternis den Weg über Chile und Argentinien hinweg, von wo aus das Spektakel sich auch schon wieder seinem Ende nähert.

eclipse, total, solar, July, 2010

Weg der partiellen Sonnenfinsternis:

Zusätzlich zu der totalen, die sich leider streng auf ein kleines bewohntes Areal beschränkt, wird aber auch eine partielle Sonnenfinsternis stattfinden. Verursacht vom Halbschatten des Mondes, wird sie in einem größeren Areal zu sehen sein, das den Südpazifik und Südamerika einschließt. Die Länder, in denen die Eklipse als eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen sein wird, umfassen u.a. Argentinien, Chile, Peru und Bolivien. Sollten Sie sich zu dieser Zeit gerade auf einem im Südpazifik befindlichen Schiff aufhalten, besteht die große Wahrscheinlichkeit, zumindest diese teilweise Sonnenfinsternis zu Gesicht zu bekommen.

Professional German Translation Powered by iHero Translations 

Eclipse solar total el 11 de julio de 2010

Información sobre el eclipse:

Como el segundo eclipse del 2010, habrá un eclipse solar total el 11 de julio de 2010. Este será el único eclipse solar total que se verá este año. Este eclipse durará en total 5 minutos y 20 segundos como máximo, exactamente en el punto señalado en el mapa inferior. (Coordinadas: 19.7S y 121.9O). El eclipse total comenzará a las 18:15:15 GMT (TU) y terminará a las 20:51:42 GMT (TU) a medida que la sombra se aleje de la Tierra.
eclipse, total, solar, July, 2010
La ruta del eclipse solar total:

La ruta del eclipse, cuyo ancho máximo sería de alrededor de 259km, cae sobre el hemisferio sur del planeta, atravesando principalmente el Océano Pacífico. De hecho, el umbral de la sombra de la Luna se proyectará a través del Océano Pacífico Sur mientras las Islas Cook (especialmente Mangaia, la isla más antigua del Pacífico), y la famosa Isla de Pascua serán las únicas masas terrestres que se encuentren en el Océano Pacífico Sur. Entonces la sombra de la luna del eclipse solar total seguirá la ruta a través del sur de Chile y Argentina a medida que el eclipse total terminará de aquí en adelante.
eclipse, total, solar, July, 2010

La ruta del eclipse solar parcial:

Además del eclipse total que está restringido a una pequeña parte de territorio habitado, un eclipse solar parcial causado por la sombra penumbral de la Luna será visible en una región más amplia, que incluye el Pacífico Sur y América del Sur. Los países en los que el eclipse sería visible como un eclipse solar parcial incluyen Argentina, Chile, Perú y Bolivia. Si usted está en un barco en el Pacífico Sur seguramente podrá ver al menos el eclipse solar parcial.

Professional Spanish Translation Powered by iHero Translations 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~##~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hola a todos los amantes de los eclipses:

Es estupendo comprobar como las noticias sobre el eclipse solar total de julio de 2010 se están extendiendo con rapidez, a pesar de que hay muchas otros eventos atractivos para la gente (como el Mundial de Fútbol de Sudáfrica). Esto se hace evidente por el incremento en el número de visitantes que este blog recibe procedentes de muchos países distintos.

Blog, Eclipse,  funcionalidades,diseño

Entretanto, he cambiado diseño normal de este blog sobre eclipses por otro un poco más azul en honor al esperado eclipse en la isla de Pascua. También he añadido un gadget llamado “Eclipse Chat”, un chat online para los seguidores de eclipses y otras personas interesadas en compartir sus ideas. Sorprendentemente, he recibido un comentario de un visitante, probablemente de Argentina, en el que me hacía notar que la final del Mundial de Fútbol será el mismo día que el eclipse. Es una noticia muy interesante para compartir, así que enhorabuena a ese visitante. Así es como podéis compartir vuestras ideas para mejorar el blog o para comunicaros con otros seguidores del eclipse, enviándome un mensaje a mi email : 2010.solar.eclipse@gmail.com

Para ser más precisos, solo faltan 18 días para el eclipse, así que es mejor que contactéis pronto con vuestra agencia de viajes y arregléis el visado y el papeleo necesario para visitar la isla de Pascua, Mangai, las islas Cook o incluso Sudamérica. Os pesará si os lo perdéis, porque va a ser una experiencia para recordar toda la vida.

NOTICIAS Destacadas

Los datos de análisis de este blog me proporcionan mucho información sobre vosotros, nuestros lectores/visitantes. Una mayoría de esos visitantes son de Sudamérica ; Chile. En otras palabras, tenemos muchos visitantes de habla hispana así que, ¿por qué hacer el blog en inglés para una audiencia hispana culta?
Tengo BUENAS NOTICIAS para todos vosotros,

He decidido que el blog estará disponible en español exclusivamente para los lectores de Chile y otros países sudamericanos, que son visitantes frecuentes de este blog. Por supuesto, yo seguiré publicando en inglés pero habrá una traducción simultánea de los post del blog en español. ¡¡No puedo ponéroslo más fácil!! :)

Los 10 países que más han contribuido a aumentar el número de visitantes durante el último mes han sido:

1. Chile
2. Estados Unidos
3. Polonia
4. Brasil
5. Argentina
6. Rumanía
7. Suecia
8. India
9. Hungría
10. Bulgaria

 El mapa que muestra de dónde proceden los visitantes
Los 10 principales países de dónde han llegado la mayor cantidad de visitantes

Estas son las noticias que tenía para vosotros mientras actualizaba el blog con sus nuevas funcionalidades y diseño. Estaremos en contacto. ¡¡Buscad los artículos para el blog en español!! Es una promesa que os he hecho a todos… :-)

No os olvidéis de contactar conmigo en 2010.solar.eclipse@gmail.com si tenéis alguna noticia o información que compartir… estáis todos invitados. Por supuesto, podéis escribir en la lengua que queráis, con preferencia del inglés y el español.

¡Saludos!

Desh
Celestron 21037 PowerSeeker 70EQ TelescopeTurn Left at Orion: A Hundred Night Sky Objects to See in a Small Telescope--and How to Find ThemTelescopes and Techniques: An Introduction to Practical AstronomyOrion SpaceProbe 3 EQ Reflector Telescope

日全食:2010年7月11日

日食简介:

作为2010年的第二次日食现象,2010年7月11日将出现今年唯一可见的日全食。本次日全食食甚时间最长可达5分20秒,详细座标如下图所示(座标:南纬19.7度,西经121.9度)。日食将始于格林威治时间18:15:15,至格林威治时间20:51:42时,阴影不再覆盖地球,日食结束。


eclipse, total, solar, July, 2010
日全食带:

日全食带宽约长259km,覆盖南半球,主要穿越太平洋。事实上,月球的阴影将投射到南太平洋,而库克群岛(尤其是太平洋最古老的岛屿芒艾亚岛)以及著名的复活节岛(西班牙语为Isla de Pascua)将为南太平洋仅被投影的陆地。之后,月球的阴影将扫过智利和阿根廷南部,日全食也将从此处开始结束。

eclipse, total, solar, July, 2010

日偏食带:

除了少数区域可见日全食现象外,由月球半影造成的日偏食现象将在更广泛的区域为人们所观察到,其中包括南太平洋和南美洲。可以观察到日偏食的国家包括阿根廷,智利,秘鲁和玻利维亚。如果你恰好在南太平洋上航行,则你至少可以看到日偏食。

Professional Chinese Translation Powered by iHero Translations 

Thursday, February 25, 2010

Total Solar Eclipse on 11th July 2010

Eclipse Briefing :

As the second solar eclipse of the year 2010, there will be a total solar eclipse on 11th of July 2010. This will also be the only total solar eclipse visible for this year. In this eclipse the totality will last for maximum 5 minutes and 20 seconds, exactly at the point (Co-ordinates : 19.7S & 121.9W) which is marked in below map. The totality will start at 18:15:15 GMT (UT) and will end at 20:51:42 GMT (UT) as the shadow leaves the Earth.
eclipse, total, solar, July, 2010


Path of Total Solar Eclipse :

The path of the eclipse, whose maximal width would be some 259 km, falls over the southern hemisphere of the planet, mostly traversing through the Pacific Ocean. In fact the Moon's umbral shadow will cast through the South Pacific Ocean while Cook Islands (especially Mangaia, the oldest island in the Pacific) & famous Easter Island (Isla de Pascua in Spanish)will be the only landmasses to be encountered in the South Pacific Ocean. Then the moon's shadow of the total solar eclipse will take the route across southern Chile and Argentina, as the totality will come to an end from there onwards.

eclipse, total, solar, July, 2010

Path of Partial Solar Eclipse :

In addition to the totality, which is restricted only for a small populated territory, a partial solar eclipse, caused by the Moon's penumbral shadow will be visible to a wider region, which includes South Pacific and South America. The counties where the eclipse would be visible as a partial solar eclipse include Argentina, Chile, Peru & Bolivia. If you're inside a vessel in South Pacific you will likely at least see the partial solar eclipse.

Eclipse!: The What, Where, When, Why, and How Guide to Watching Solar and Lunar EclipsesCelestial Alignment (Solar Eclipse) Art Poster Print - 24x36Bushnell NatureView 15-45x60 Spotting ScopeA Telescope on Society: Survey Research and Social Science at the University of Michigan and BeyondCelestron 21024 FirstScope TelescopeCelestron 21061 AstroMaster 70 AZ Refractor TelescopeSky-Watcher Great Start 70 AR-AZ2 70mm Refractor TelescopeCelestron Accessory KitCelestron 127EQ PowerSeeker Telescope